Login

Membránová razítka

Membránová razítka - co to je?

Většina běžných uživatelů razítek zná klasická gumová razítka, kde gumový štoček se namáčí do polštářku napuštěném klasickou razítkovou barvou, pak se při stisku strojku otočí o 180° a přenese barvu na podklad, obvykle papír.

Pokrok ovšem nelze zastavit, a tak vznikla nová technologie. Speciální razítková barva je umístěna za membránou, v níž jsou vypáleny maličké dírky. Těmi barva prosakuje a při otisku na podklad se vytvoří otisk.

V čem jsou výhody membránových razítek

Klasické razítko je omezeno ve svých možnostech rozlišovací schopností. Zejména jemné tvary blízko sebe se mají tendenci zalepit inkoustem a místo jemného tvaru se pak na otisku objevuje tmavý flek.

Tento problém do značné míry řeší membránová razítka. Tím, že se tiskne z plochy a nikoli z prostorově vymodelovaných "pohoří a údolí" štočku klasického.

Má to samozřejmě své meze. Když jsou 2 maličké dírky v membráně příliš blízko sebe, přestože je mezi nimi mezera, tak se kapičky nakonec vlivem povrchového napětí inkoustu na papíře mohou slít.

Druhá významná přednost membránového razítka je, že strojek nemusí otáček štočkem o 180° a je tedy konstrukčně jednodušší. Tedy robustnější. V neposlední řadě není třeba opakovaného namáčení štočku v polštářku, protože inkoust proniká minidírkami na základě vzlínání. To lze někdy s výhodou využít při potisku předmětů, které neleží na podložce jako papír na stole.

Technologie přímého stisku bez otáčení umožňuje vyrobit daleko větší otisk, než to umožňuje klasická technologie. Při stejné velikosti otisku by klasické razítko muselo být na výšku obrovské.

Z výše uvedeného se nabízejí např. možnosti, jako vyrobit otisk z fotografie s odstíny šedi. Podívejte se do našich referencí.

Na co dát pozor - inkoust, dlouhé nepoužívání

Jako každá technologie, i membrána má své slabší místo, a tou je zaschnutí rychleschnoucího inkoustu při dlouhodobém nepoužívání. Výrobce doporučuje už při 14denním nepoužívání učinit vhodná opatření.
Pokud víte, že razítko naplněné rychleschnoucím inkoustem s membránou ale i klasické nebudete delší dobu používat, musí se vyndat poduška z razítka a zabalit do sáčku. U všech rychleschnoucích barev je to třeba respektovat, ne jen u membránových razítek. Jenže u membránových může vzniknout větší škoda.
Někteří volí zabalení do PE sáčku a uchovávání v chladničce.
Dále byste rozhodně neměli do membránového razítka nalít obyčejný inkoust na gumová razítka. Pokud jste to udělali, razítko bude třeba podrobit generální opravě, což vás vyjde s poštovným za doručování do místa výroby skoro stejně, jako razítko nové.
Někdo si může klást otázku, proč tedy do membránových razítek dávat rychleschnoucí inkoust. Rychleschnoucí inkoust dává obvykle smysl tam, kde tisknete na jiné materiály než kancelářský papír, např. potřebujete potiskovat kelímky s impregnací nebo plastové kelímky. Tam naopak bez rychleschnoucího inkoustu riskujete rozmazání otisku a vysokou zmetkovost.

osvědčená
razítka

tradiční
razítka

velká
razítka

více kusů
razítek

ostatní
razítka

cena je pro Vás
naprosto
rozhodující
potřebujete více
razítek pro firmu,
nebo družstvo
potřebujete
spolehlivé,kvalitní
firemní razítko
vícebarevná,v tužce,
datumová, kapesní,
z fotografie, luxusní
chcete mít na
razítku logo
a hodně údajů
Levná razítka
Kvalitní razítka
Více kusů razítek
Velká razítka
Celý sortiment
HOME - výroba razítek trodat a colop
Nejnižší cena razítka
 Kvalitní firemní razítko
Velká razítka – jestliže potřebujete vtěsnat na razítko co nejvíce firemních údajů
Více kusů razítek – vhodné pro velké firmy, úřady a instituce
Razítko v tužce, Datumové razítko